Archiv článků

Prohlášení České unie sportu

15.09.2017 08:49
  Česká unie sportu i Český olympijský výbor společně usilují o zlepšení podmínek pro český sport. Oboustranná komunikace se odehrává na různých úrovních a je skutečností, že v řadě oblastí se zásluhou této spolupráce dosáhlo za uplynulých pět let významného pokroku.   Vzájemné...

PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - revize nepodpořených žádostí.

05.09.2017 12:34
  Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro...

Povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015Sb.

25.08.2017 00:00
Zákon č. 340/2015Sb. o registru smluv (účinný od 1.7.2016) stanoví, že jsou povinně zveřejňovány soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), územní samosprávný celek (tj, obec, kraj) a další zjednodušeně řečeno "státní" subjekty (viz §2...

Zpravodaj ČUS č. 5/2017

06.06.2017 09:35
Ke stažení ZDE Obsah Str.   2.  Valná hromada ČUS ocenila pozitivní hospodaření spolku        a vyzvala vládu, aby zajistila financování a podporu sportu   4.  Miroslav Jansta po valné hromadě: „Největší sportovní      ...

Zpravodaj ČUS č. 4/2017

08.05.2017 08:05
Ke stažení ZDE Obsah   Str.   2. Stanovisko České unie sportu   2. Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 11. 4. 2017   3. Valné hromadě ČUS předcházely celostátní porady   4. Manuál řízení sportovního klubu   5. Festival Sporťáček   7. Kolo pro život 2017 -...

Manuál řízení sportovního klubu

03.05.2017 13:52
Chcete se zapojit do řízení svého sportovního klubu?  Chystáte se založit sportovní klub nebo obnovit činnost momentálně neaktivního sportovního spolku? Co vše je potřeba respektovat při vedení sportovního klubu, tělovýchovné jednoty (v dalším textu budeme pro jednoduchost užívat pouze...

Valné hromadě ČUS předcházely celostátní porady

28.04.2017 14:21
V sídle České unie sportu v Praze na Strahově se ve dnech 25. a 26. dubna uskutečnily celostátní porady vedení organizace nejprve se zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů a poté i s předsedy národních sportovních svazů. Jedním z hlavních cílů bylo seznámit zástupce sdružených subjektů...

Nové funkce v sekci Příspěvky v IS ČUS

20.04.2017 09:25
V Informačním systému ČUS došlo k novým změnám v sekci Příspěvky v jednotlivých TJ/SK. Došlo k možnosti filtrovat jednotlivé členy podle různé výše zaplaceného příspěvku a k možnosti hromadného zadávání.  Více v manuálu Část 7 - sekce příspěvky na https://www.cuscz.cz/files/2025MmQ.pdf

Tombola na plese sportovců

13.04.2017 17:19
Z důvodu dotazů, zda je možné na plese sportovců uspořádat tombolu s ohledem na nový zákon o hazardních hrách, je si předně třeba vyjasnit, co je vlastně tombola z hlediska tohoto zákona. Zákon č. 186/2016Sb. o hazardních hrách, v platném znění ve svém ustanovení §3 definuje hazardní hru jako hru,...

Zpráva z dubnového jednání Výkonného výboru České unie sportu

12.04.2017 16:22
Výkonný výbor České unie sportu (VV ČUS) se na svém dubnovém jednání v Praze zabýval především přípravou 34. valné hromady ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním centru Nymburk. V této souvislosti projednal a schválil jednotlivé pracovní podklady a návrhy usnesení, které budou...
Záznamy: 111 - 120 ze 164
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>