Dotace 2016

Informace pro sdružené TJ/SK pro podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT č. IV Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2016

1) Info TJ ČUS výzva IV dotace 016
a) VZOR žádost IV 016 ČUS TJ
a) Žádost IV 016 ČUS TJ
d) tab MŠMT 2016 P-4 TJ ČUS VZOR
d) tab MŠMT 2016 P-4 TJ ČUS
h) Č.prohl podvoj úč VZOR 2016
i) Rozpoč IV 016 TJ ČUS VZOR
i) Rozpoč IV 016 TJ ČUS
Účelové určení prog IV 2015
Zásady prog IV MŠMT 2016

 

Český svaz kanoistů:

https://facr.fotbal.cz/dotace-2016-zadosti-program-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich-zarizeni/a1369

Česká jezdecká federace:
https://www.cjf.cz/dokumenty/finance-a-ekonomika/program-iv/

Český svaz orientačních sportů:
https://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/dotacni-program-msmt-iv-udrzba-a-provoz-tj-sk

 

Zveřejňujeme program VIII - "Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách" v rámci státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016.

P-VIII_Dodatek_k_vyhlášení_programu_2016_RRw.docx

Upozornění: Pro podání žádosti na Program VIII používat pouze formulář uvedený v příloze, viz níže.

Přílohy:

P-VIII_Zadosti_formular_2016_RRw.xlsx

Upozornění: Vyplněný formulář musí k písemné žádosti být také nahraný na CD/DVD ve zveřejněném formátu . xlsx nebo xls -  souboru MS Excel.

Jakékoliv změny proti zadaným podmínkám nejsou přípustné a vedou k vyřazení žádosti.

Zpracování údajů v souboru excel je nutný pro elektronické zpracování žádostí na MŠMT.

 

Poznámka: V případě již odeslaného chybného souboru v pdf a uloženého na CD/DVD, lze dodatečné zaslat tento soubor v excelu - s příponou .xlsx nebo .xls, pouze e-mailem na adresu: petr.stefl@msmt.cz.