ADV ČR novelizuje Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu

12.08.2022 08:00

Změna ve Směrnici se týká úpravy pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport. Národní rozhodčí soud pro sport, zřízený v roce 2022, je nyní tzv. národním odvolacím orgánem ve věcech dopingu – tedy rozhoduje o odvoláních podaných proti prvostupňovým rozhodnutím disciplinárních komisí sportovních svazů. Od 1. 9. 2022 bude jeho pravomoc rozšířena i na prvostupňová řízení ve věcech porušení antidopingových pravidel.

 

Více informací o novelizované Směrnici informuje Antidopingový výbor ČR na svých stránkách v odkaze https://www.antidoping.cz/cs/Novinky 

 

zdroj ČUS