Dotace do sportu potřebují koncepci a hodnocení efektivity

21.12.2016 15:58

Praha, 19. prosince 2016 - Objem veřejných peněz investovaných do sportu se za posledních několik let zmnohonásobil, pohybuje se v řádu miliard korun a aktuální údaje potvrzují, že tento trend růstu investic bude i v budoucnu. Poptávka po kvalitnějším a průhlednějším financování sportu v České republice je dlouhodobá a oprávněná.

Transparency International (TI) v rámci projektu „Veřejné peníze ve sportu“ provedla dotazníkový průzkum v rámci všech krajů a 13 statutárních měst, který byl zaměřen na vzájemnou provázanost poskytování dotací do sportu, koncepčnost a transparentnost vynakládaných prostředků. „Stát, kraje a města poskytující dotace do sportu spolu příliš nekomunikují a neslaďují vzájemné koncepce a postupy. To vede k neefektivitě vynakládaných prostředků. Skoro polovina krajů dodnes nedisponuje koncepcí podpory sportu, situace se téměř nezměnila od roku 2010, kdy jsme prováděli obdobný průzkum naposledy,“ říká Sylvie Kloboučková, právnička TI.

„Aby docházelo k lepší informovanosti subjektů, vytvoří ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017 rejstříky sportovců, sportovních organizací a sportovních zařízení. Díky nim budeme na ministerstvu disponovat objektivními informacemi, což dopomůže k lepšímu zacílení dotací s ohledem na transparentnost a adresnost,“ vysvětluje vrchní ministerský rada Odbor sportu MŠMT Karel Kovář.

„Mezi věci, které sportovcům komplikují možnost ucházet se o dotace, je rozdílná metodika a pravidla pro jejich přidělování v různých krajích a obcích. Každý z nich si to dělá po svém, a sportovní svazy, kluby a jednoty se pak jen těžkou mohou orientovat, co je správně a co ne. To, co někde platí jinde ne. Proto usilujeme, aby hlavně kraje a větší města vycházela ze stejné metodiky přípravy a realizace sportovních grantů.“, osvětluje problematiku předseda České unie sportu, JUDr. Miroslav Jansta. „Jednou z klíčových oblastí, kterou je nutné napravit, je financování sportovní infrastruktury. Právě zde může docházet k překrývání dotačních titulů. Proto Česká unie sportu tvoří společně s kraji Registr sportovní infrastruktury. Některé kraje přistoupili k řešení aktivně, např. Jihomoravský a Jihočeský kraj, jiné zatím váhají.“ naznačuje jedno z konkrétních řešení předseda ČUS Jansta.

„Vidíme potřebu mapovat činnosti krajů a obcí, aby se předešlo překrývání dotačních titulů. Zároveň vítáme snahu řešit problematiku financování sportu komplexně a systémově a jsme připraveni v tomto směru pomáhat,“ dodává Kloboučková. Situaci by například řešilo zveřejnění dotačních titulů i s kritérii s předstihem a také následně s uvedením výsledků dotačního řízení.

Kontakty pro média:

Lenka Angelika Tichá
Česká unie sportu, z. s.
vedoucí komunikace a tisková mluvčí
E-mail: ticha@cuscz.cz

Sylvie Kloboučková, právnička TI
E-mail: klobouckova@transparency.cz

Ke stažení

Analýza TI:  „Financování sportu statutárními městy a kraji“
Mezinárodní publikace TI: „Global Corruption Report: Sport“