Informace k nevyčerpaným finančním prostředkům NSA

15.12.2022 08:15

Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách informaci k nevyčerpaným finančním prostředkům:

 

"Dovolujeme si informovat příjemce dotace o povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2022 na účet NSA: 4929001/0710. Zároveň příjemce žádáme o vygenerování avíza prostřednictvím Rejstříku sportu a zaslání na e-mailovou adresu vratka-dotace@agenturasport.cz (tím NSA o vrácení prostředků vyrozumíte).

Děkujeme vám za spolupráci a v případě dalších dotazů se na nás prosím obracejte na dotace@agenturasport.cz."

 

Zdroj: https://agenturasport.cz/informace-k-nevycerpanym-financnim-prostredkum/