INFORMAČNÍ SYSTÉM MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - OBLAST SPORTU

10.10.2016 15:56

Ve dnech od 5. do 7. října 2016 proběhl postupně v Brně, Ostravě a Praze informační seminář MŠMT ohledně elektronického řešení dotačních programů pro oblast sportu. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s novým elektronickým informačním systémem pro podávání žádostí na realizaci sportovních aktivit v Programech I – X.

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které budou podávat žádosti o dotaci na organizaci (mládežnického) sportu v rámci programu č. VIII pro rok 2017, budou muset od letošního roku - kromě žádostí v papírové podobě - zaslat na MŠMT také elektronickou verzi žádostí. Tento postup se týká všech státních neinvestičních programů v oblasti sportu nejen pro jednoty a kluby, ale i pro sportovní svazy a další střešní organizace.

Prezentace: IS_SPORT.pdf (5,31 MB)

Žádosti se budou podávat prostřednictvím nového informačního systému MŠMT „IS-SPORT“. Ten najdete na stránce https://is-sport.msmt.cz, která je v současné době nedostupná. Její spuštění je naplánováno k datu vyhlášení programů podpory sportu na rok 2017 (během druhé půlky října).

Úvodní stránka nabídne návštěvníkům informace o tom, k čemu je „IS-SPORT“ určen, aktuality a odkaz na metodiku a nápovědu. Další část systému je určena pouze pro registrované uživatele, kterým se po přihlášení zobrazí část „Údaje o organizaci“ a záložka „Projekty“ (možnost zakládat nové projekty/žádosti, spravovat je, odesílat).

Více informací naleznete v uvedené prezentaci. O spuštění systému „IS-SPORT“, stejně tak o podmínkách programů MŠMT vás budeme informovat neprodleně po jejich vyhlášení.