Investiční dotace NSA - program Kabina 2021 - 2025

01.07.2021 15:09

Od 12.7. do 31.8.2021 je možno podávat žádosti o investiční dotaci ve Výzvě NSA č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025.

Účelem/předmětem Výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice, a to prostřednictvím:

a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,

c) vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Výzva je určena pouze pro akce, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši:

a) minimálně: 100 tis. Kč

b) maximálně: 800 tis. Kč nebo do výše sloučených limitů.

V rámci programu je na každou obec do 3 tis. obyvatel (včetně) v ČR alokována finanční podpora ve výši 800 tis. Kč. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ žadatele. Je tedy možné podat více žádostí na více akcí, avšak dotace bude poskytnuta do výše stanoveného limitu.

Text výzvy a veškeré podrobnosti najdete na stránkách NSA https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vyzva_Kabina_cistopis.pdf

zdroj NSA