MŠMT zveřejnilo Výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020

04.10.2019 12:24

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách https://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020 Výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

 

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

 

Žádosti se podávají prostřednictvím systému https://is-sport.msmt.cz. Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.

 

Ve zveřejněné Výzvě na rok 2020 je oproti minulé Výzvě na tento program několik změn jako například nové přílohy k žádosti či omezení hodinové sazby v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).

 

Všem sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, z důvodu včasného a správného podání žádosti, doporučujeme obrátit se s administrací žádosti v tomto programu na naše regionální pracoviště ČUS v Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, tel.: 475210951.