Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

21.10.2020 08:33

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

 

Budeme používat odkaz na příslušnou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízí a spravuje a přidáme stručný objasňující komentář.

 

Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

  • Náhrada mzdy a pracovně právní souvislosti - Program podpory zaměstnanosti „Antivirus Plus, režim A" – program MPSV zatím v přípravě. Stát bude zaměstnavatelům hradit náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Nově bude stát hradit 100 % náhrady mezd, a to až do výše 50 tisíc korun. Pozor, v režimu A nadále zůstane náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě. Program ANTIVIRUS se obecně vztahuje i na sportovní spolky, neboť patří s odkazem na §109 zákoníku práce mezi zaměstnavatele v tzv. mzdové sféře. Režim A bude trvat až do konce roku.

 

  • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

  • Vláda zrušila dočasně periodické lékařské prohlídky a nahradila vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

 

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 

Covid sport

Příjem žádostí v tomto programu Národní sportovní agentury Covid sport https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ byl již ukončen. Čerpání prostředků z programu v první etapě Covid Sport (z jara 2020) zdržela mimo jiné povinná notifikace dotačního programu v Bruselu. Žádosti jsou postupně administrovány.

 

Covid Sport 2

Druhá etapa Covid Sportu https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/ se připravuje od srpna. Vláda České republiky 14. 10. 2020 schválila vypsání programu COVID – Sport 2, který je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Výzva je zatím v přípravě. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Další informace o možnosti čerpání podpory postižených sportovních subjektů z dotačních programů Národní sportovní agentury zjišťujeme. Jedná se o příjemce podle původních záměrů projednávaných s předsedy hlavních sportovních svazů v srpnu, tedy sportovní kluby, kterým by měla podpora pomoci k restartu po nechtěných kovidových pauzách.

 

Covid – nájemné pro komerčně provozovaná sportoviště

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 16. 10. 2020 novou, druhou výzvu k programu COVID – Nájemné ( https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ ). Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Týká se komerčně provozovaných sportovišť (např. na základě živnosti). Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020, další podmínky ve výzvě.

 

Covid – Ubytování 

Stále pouze „jarní“ program. Vypisuje MMR ČR ( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani ) Týká se hromadných ubytovacích zařízení. Dotace činí 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Rozhodné období pro podporu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. O dotaci lze žádat do konce října.

 

Liberační balíček MF ČR – odklady povinností

Ministerstvo financí připravilo další liberační balíček https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676 , který odloží daňové povinnosti těm podnikatelům (mimo jiné provozovatelům vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení), jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Aby k odkladu došlo, musí finanční správě zaslat oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

 

Kompenzace pro OSVČ

Ministerstvo financí předložilo na jednání vlády návrh na obnovení kompenzačního bonusu https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701 ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Schválený návrh zákona nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Sněmovna.

 

zdroj ČUS