Otevřený dopis VV ČUS k boji proti dopingu

16.02.2017 14:21

Česká unie sportu vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci


Vážení sportovci a sportovní příznivci,

Česká unie sportu považuje boj proti dopingu za jeden z prioritních úkolů v oblasti vrcholového sportu. Čistý vrcholový sport, kdy veřejnost může výkonům sportovců skutečně věřit a kdy mají děti – od žáků, přes dorostence až po juniory – na sportovištích správné sportovní vzory, patří mezi základní stavební kameny budoucích olympijských medailí. Česká unie sportu proto vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci.

Vedení České unie sportu si v této souvislosti velice váží postoje Českého svazu biatlonu i jeho jednotlivých reprezentantů, kteří se aktivně zapojili do boje proti dopingu. Tímto otevřeným dopisem současně vyjadřuje Česká unie sportu podporu všem požadavkům, které vznesli. Jmenovitě jde především o zvýšení pokut za prokázaný doping, snížení reprezentačních kvót pro národní federace s přistiženými závodníky a o podstatné prodloužení délky zákazu startů.

Jsme si vědomi toho, že bez spolupráce národních olympijských výborů s Mezinárodním olympijským výborem a Světovou antidopingovou agenturou WADA nelze v této oblasti dosáhnout pokroku. Protest takřka dvou stovek špičkových biatlonistů a trenérů z celého světa včetně českého týmu však může být impulzem, který sportovní svět posune v boji proti dopingu o velký kus dopředu.

Česká unie sportu však zároveň varuje před snahou o uplatňování kolektivní viny například v podobě zákazu účasti jednotlivých států na mistrovství světa nebo olympijských hrách. Podobně jako v občanském životě by i ve sportu měla být vina řádně vyšetřena a po předložení důkazů uplatněna individuálně. Česká unie sportu také vyzve v nejbližší době všechny své členské sportovní svazy, aby do svých stanov – pokud ještě tuto formulaci neobsahují – zakotvily boj proti dopingu.

Česká unie sportu touto cestou také vyjadřuje maximální podporu všem sportovcům, trenérům i funkcionářům, kteří to s bojem proti dopingu myslí vážně. Čistý sport se zachováním ducha fair play se musí stát prioritou nás všech.


V Praze, 14. února 2017                                                 JUDr. Miroslav Jansta  v. r.
                                                                                       předseda České unie sportu