Pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření 2017

18.10.2017 12:18

Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.  

Pokyn předsedy ke ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2017
Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2017
Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2017