Pokyny předsedy ČUS ke statistickým šetřením za rok 2016

18.10.2016 15:00

Statistická data z těchto šetření jsou významným podkladem při jednáních se státními a samosprávními institucemi. Aktuální stav zaznamenaný v IS ČUS k 31.12.2016 bude oficiálním statistickým údajem za r. 2016. Nedílnou součástí statistiky jsou i finanční výkazy TJ/SK, sloužící jako podklad pro podávání žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. 

Podrobnosti v příloze č. 1-3.

Pokyn předsedy č. 1 - 2016 - ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2016.pdf
Pokyn předsedy č. 2 - 2016 - k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2016.pdf
Pokyn předsedy č. 3 - 2016 - ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2016.pdf