Program VIII MŠMT 2017 - aktuální informace ke zpracování žádostí

04.04.2017 10:35

V současné době probíhá na Odboru sportu MŠMT formální kontrola podaných žádostí (4.328 žádostí) a vyúčtování dotace za rok 2016 (3.188 vyúčtování). Žádosti a vyúčtování obsahují velké množství formálních chyb, které pracovníci s žadateli přímo řeší tak, aby byly splněny všechny formální požadavky.

Ke dni 3. 4. 2017 je zpracováno:

Formální kontrola žádostí na rok 2017               Vyúčtování za rok 2016

Podaných žádostí celkem: 4.328                           Podaných vyúčtování by mělo být celkem: 3.188

Formálně zkontrolovaný, v pořádku: 833               V pořádku: 2.541

Vyzváno k doplnění: 117                                        Vyzváno k doplnění: 302

Návrh k vyřazení: 11                                              Zbývá: 345

Zbývá: 3.367


Následně budou zpracovány podklady pro poradní expertní komisi, která bude dotace projednávat.

Vzhledem k velkému množství žádostí lze předpokládat, že Odbor sportu MŠMT zveřejní finální schválené výsledky během května 2017. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a v elektronické aplikaci IS SPORT (https://is-sport.msmt.cz/).

Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost MŠMT zkontroluje, tak bude stav „Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“ nebo naopak  „Zamítnutý pro formální nedostatky“.

Odbor sportu MŠMT je připraven postupně (předpoklad od konce dubna 2017) uvolňovat finanční prostředky žadatelům, jejichž žádost prošla v pořádku formální kontrolou a byla schválena poradní expertní komisí. U příjemců dotace pro rok 2016 je navíc vyžadováno řádné vyúčtování dotace za rok 2016. Odbor sportu MŠMT bude mít snahu většinu žadatelů uspokojit do konce května 2017.

Zdroj: web MŠMT