Valné hromadě ČUS předcházely celostátní porady

28.04.2017 14:21

V sídle České unie sportu v Praze na Strahově se ve dnech 25. a 26. dubna uskutečnily celostátní porady vedení organizace nejprve se zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů a poté i s předsedy národních sportovních svazů.

Jedním z hlavních cílů bylo seznámit zástupce sdružených subjektů s přípravou, programem a obsahem základních dokumentů Valné hromady ČUS, která se bude konat v sobotu 13. května v Nymburce. Účastníci setkání v této souvislosti obdrželi veškeré podrobné písemné materiály, včetně detailních hospodářských zpráv, návrhů dispozic s majetkem ČUS a všech usnesení, jejich přijetí bude delegátům valné hromady předloženo.

Na valné hromadě ČUS potvrdili účast i přizvaní hosté – ministr financí Andrej Babiš a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

 

Problémy s čerpáním a administrací dotací z MŠMT

V dalším průběhu porad se hovořilo také o podmínkách čerpání i o administraci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro sport v letošním roce, které jsou v navržené podobě pro sportovní subjekty obtížně splnitelné. Předsedové svazů se na poradě dozvěděli od přítomných zástupců odboru mládeže a sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jak nejlépe postupovat ve stále složitějších podmínkách užití dotací ze státního rozpočtu pro neziskové organizace. Mezi ně patří i sportovní spolky, které vzhledem ke specifičnosti své činnosti – například v oblasti státní reprezentace – nemají šanci některé podmínky splnit.

„Je rozhodně dobře, že Ministerstvo školství potřebám sportovních subjektů naslouchá a vnímá, protože jen tak může reagovat na připomínky. Doufám, že v rámci zásad financování neziskového sektoru najde řešení, které bude respektovat specifičnost sportu, jak to koneckonců deklaruje i Evropská unie ve svých základních dokumentech. Například v oblasti státní reprezentace se potřeby financování v průběhu roku – třeba kvůli výsledkům kvalifikací – mění tak významně a nepředvídatelně, že nelze dodržet některé závazné ukazatele rozpočtu. Totéž může nastat i v dalších dotačních programech,“ reagoval na průběh porady s předsedy svazů předseda ČUS Miroslav Jansta.

Zástupci ministerstva deklarovali otevřenost ke koordinovanému postupu příprav dotačních programů pro rok 2018 a dalších metodických postupů společně s odborníky ze sportovního prostředí.

 

Pomocník zvaný Manuál řízení sportovního klubu

Na nárůst administrativy v činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v níž se jejich funkcionáři už přestávají orientovat a často ji zvládají jen s velkými obtížemi, zareagovala ČUS vydáním Manuálu řízení sportovního klubu. Tato praktická brožura, která byla představena účastníkům jednání a postupně bude distribuována do všech tělovýchovných jednot, sportovních klubů a zájemcům v ČR, poradí začínajícím i méně zkušeným funkcionářům sportovních spolků v základních otázkách a odkáže je současně na odborný servis, která poskytují příslušná Servisní centra sportu, odborná pracoviště ČUS v jednotlivých okresech.