Vyšší odborná škola ČUS – jistota na prahu kariéry mladých sportovců

05.11.2016 15:20

Vydařeným vstupem do nového školního roku 2016/2017 se může pochlubit Vyšší odborná škola České unie sportu, s. r. o., v Praze. Rok po změně svého vedení vykazuje velice dobré hospodářské výsledky, je stabilizovaná personálně a zásluhou zavedených motivačních programů zaznamenala i výrazný nárůst studentů sportovního managementu v letošním 1. ročníku.

„Škola slouží k výchově odborníků pro sportovní funkcionářskou praxi. Generace dlouholetých činovníků stárne a některým chybějí potřebné kompetence v oblasti počítačové gramotnosti nebo organizačních dovedností. Neméně důležitá je však i znalost ekonomických procesů – je třeba vědět, jak finanční zdroje nejen čerpat, ale také jak s nimi správně nakládat. Právě pro tyto činnosti připravujeme kvalitně vybavené absolventy, kteří mohou působit na úrovni okresů, krajů, svazů nebo tělovýchovných jednot,“ říká Ladislav Malý, jednatel a ředitel VOŠ ČUS.

Program První kariéra táhne

Do 1. ročníku nastoupilo letos v září 56 žáků, celkem jich ve třech ročnících studuje 106. Prioritou je zejména práce s mladými sportovci, kteří dovršili juniorský věk, dostali se na rozhraní své kariéry a nevědí, zda se budou sportem dál zabývat profesionálně, nebo s ním na vrcholové úrovni skončí. Škola jim nabízí možnost uplatnění v oblasti, kterou odmalička důvěrně znají a ve které mohou působit i nadále jako sportovní funkcionáři.

„Právě mladým sportovcům je určen program První kariéra. Při přechodu z dorostenecké nebo juniorské kategorie mezi dospělé jim hrozí riziko, že se neprosadí tak, aby se sportem mohli v budoucnu finančně zabezpečit na celý život. Program První kariéra jim umožní studovat a zároveň bojovat o místo na výsluní vrcholového sportu. A pokud se sportovci nepodaří přechod mezi seniory, získá v tomto období důležité vzdělání, s jehož pomocí se snadněji může zapojit do běžného pracovního života,“ vysvětluje Veronika Szabó, jednatelka a zástupkyně ředitele VOŠ ČUS.

Mezi více než stovkou současných studentů školy jsou například předseda hokejové České asociace hokejových hráčů Marek Černošek, mistr světa v nohejbalu Milan Kučera, prvoligové fotbalistky Sparty i Slavie, hokejisté nejen z klubu Rytíři Kladno, extraligoví volejbalisté, fotbalisté a basketbalistky z výkonnostních soutěží a další úspěšní sportovci. Projekt První kariéra má navíc i své patrony, jimiž se stali basketbalista Jiří Zídek, fotbalista Radoslav Kováč nebo Marek Černošek.

Sociální stipendia pomohou

V tomto školním roce zavedla škola za podpory České unie sportu projekt sociálních stipendií, která vyplatí deseti vybraným studentům formou dotace na školné v celkové výši 122 500 Kč. U denního studia dosahuje nejvyšší udělené stipendium 23 000 Kč, u kombinovaného 17 000 Kč.

„Ve většině případů se za těmito žádostmi skrývají hluboké lidské příběhy a tíživá situace, s níž se musejí sportovci na všech úrovních ve svém nejbližším okolí vyrovnávat. Jde o případy, kdy se starají o matku i mladší nebo zdravotně postižené sourozence, podílejí se na léčbě těžce nemocné babičky, rodiče jsou v rozvodovém řízení a soud dosud nerozhodl o výši výživného nebo se otec nepodílí na nákladech rodiny. Sociální stipendium tak pomůže těmto studentům při překonání složitého období jejich života,“ říká Ladislav Malý. Dalších dvacet studentů obdrželo sportovní stipendium ve výši 2 000 Kč.

VOŠ ČUS získala akreditaci platnou až do roku 2021. Navíc pro příští rok má i akreditaci nového studijního oboru wellness specialista. To však zdaleka není jediná významná novinka. VOŠ ČUS uzavřela partnerství s Vysokou školou finanční a správní v Praze, které významně podpoří vzájemnou spolupráci. Absolventi VOŠ ČUS nyní získají možnost dostudovat titul bakalář na Vysoké škole finanční a správní – budou jim uznány dva až tři semestry studia. Navíc mohou na této vysoké škole pokračovat ve studiích v oborech Řízení podniku nebo Marketingová komunikace.