Výzva SK/TJ k podávání žádostí na rok 2017 z programu MŠMT č. VIII

04.11.2016 16:20

Program MŠMT č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Termín pro podání žádostí na MŠMT je 30. listopad 2016. Připomínáme, že pro žádosti o dotace z tohoto programu je nutné se zaregistrovat na https://is-sport.msmt.cz/.

Další informace a účelové určení podpory včetně přesného způsobu podávání žádostí naleznete ve vyhlášení státní podpory na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.