ZMĚNA LHŮTY pro podání žádostí Můj klub 2021

23.11.2020 13:21

NSA vydala dodatek č. 4, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021. Lhůta je prodloužena do 27. listopadu 2020 do 17:00. Viz https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/