Zpráva z březnového jednání Výkonného výboru České unie sportu

23.03.2017 15:17

Výkonný výbor České unie sportu (ČUS) se na svém březnovém jednání v Praze zabýval přípravou 34. valné hromady ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním centru Nymburk. V návaznosti na to projednal příslušné body týkající se programu valné hromady, zprávy o činnosti organizace a jejím hospodaření za rok 2016, majetku a také rozpočtu ČUS na rok 2017.

Členové VV ČUS dále projednali problematiku rozdělování státní podpory v oblasti sportu ze strany Ministerstva školství. S uspokojením přijali informaci, že v roce 2018 stát podpoří sport částkou 7,5 miliardy korun (letos 6 miliard korun) – stoupající trend bude pokračovat do roku 2020, kdy částka údajně dosáhne 10 miliard korun. VV ČUS však současně konstatoval, že v případě investičních dotací nejsou vždy plně zohledňovány skutečné potřeby sportovního prostředí, které v regionech často ovlivňuje lobbing některých politiků či politických subjektů. V této souvislosti proto ČUS připraví návrh na opatření, která by měla sjednotit postup všech rozhodujících sportovních organizací vůči státním institucím, jejichž výsledkem musí být zvýšený vliv sportovního prostředí a stanovení jasných podmínek pro efektivní a systémové udělování investičních dotací k výstavbě a rekonstrukci sportovišť.

VV ČUS se zabýval rovněž podílem měst a obcí na financování sportu v České republice. Po změně loterijního zákona v roce 2012 nastal celkově z jejich strany v následujících letech pokles. Novela zákona o podpoře sportu jim navíc stanovila povinnost zpracovávat pro svá území Plány rozvoje sportu a zajišťovat jejich provádění. VV ČUS si je vědom zvýšené administrativní zátěže, kterou toto rozhodnutí, vyvolalo, a proto připraví ve spolupráci s Ministerstvem školství metodický materiál, který bude starostům, primátorům a hejtmanům nápomocný při přípravě těchto strategických dokumentů.

Dále byl VV ČUS informován o průběhu výběrového řízení na prodej zbytného a nevyužívaného majetku ČUS – Sporthotelu Olympia na Zadově. Pozitivní skutečností je, že se do něj přihlásili čtyři zájemci a odhadní cenu hotelu, kterou určil znalecký posudek ve výši 18,2 milionu korun, překročila nejvyšší nabídka o více než pětinu. Tento ubytovací komplex na Šumavě byl v provozu bez zásadních rekonstrukcí od roku 1982. Pro vlastní činnost ho ČUS dlouhodobě nevyužívá a jeho modernizace vyžaduje náklady několika desítek milionů korun. Prostředky získané prodejem hotelu budou použity zpět v Lyžařském areálu Zadov k výstavbě nové retenční nádrže a pro zasněžování.

Ministerstvo školství přidělilo ČUS v rámci státního rozpočtu na rok 2017 dotaci na činnost v celkové výši 60 milionů korun. VV ČUS navrhl poskytnout celý objem dotace na podporu činnosti sítě územních pracovišť – servisních center ČUS při okresních sdruženích a krajských organizací – k zajištění základního servisu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Vzhledem k očekávané administrativní prodlevě ze strany Ministerstva školství schválil VV ČUS poskytnutí zálohy na činnost Servisních center sportu, zajišťujících potřebné služby sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ve výši 14,8 milionu korun.

VV ČUS udělil také záštitu 18. ročníku seriálu amatérských cyklistických závodů pro veřejnost Kolo pro život.

Vladimír Zemánek
koordinátor komunikace ČUS