Zpráva z dubnového jednání Výkonného výboru České unie sportu

12.04.2017 16:22

Výkonný výbor České unie sportu (VV ČUS) se na svém dubnovém jednání v Praze zabýval především přípravou 34. valné hromady ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním centru Nymburk. V této souvislosti projednal a schválil jednotlivé pracovní podklady a návrhy usnesení, které budou předloženy delegátům této valné hromady k rozhodnutí – program, zprávu o činnosti VV ČUS od 33. valné hromady, znění zpráv o hospodaření a majetku a rozpočet ČUS na rok 2017. Vedle těchto standardních bodů bude výkonný výbor valné hromadě předkládat i návrhy týkající se dispozic s majetkem ČUS.

V rámci naplňování dlouhodobého, čtyřletého plánu projednal a schválil VV ČUS návrhy k majetkovým dispozicím ČUS týkajících se prodeje zbytného a nevyužívaného majetku Sportcentra Brandýs nad Labem a Sporthotelu Olympia na Zadově. Vyslechl také informace o dlouhodobém záměru modernizace Sportovního centra Nymburk a o přípravách vybudování sportovního centra v Harrachově.

VV ČUS schválil žádost Fotbalové asociace České republiky (FAČR) o vypořádání majetkových vztahů ve Sportovním areálu Strahov, které vytvoří podmínky pro nové záměry FAČR v oblasti Strahova po zjištění, že národní fotbalový stadion na Strahově je nereálné vybudovat. V případě ČUS se jedná o velice lukrativní transakci – celkový benefit z ní se navýší na částku 288,8 milionu korun, navíc přinese potřebné pozemky pro výstavbu nového Domu sportu, v němž bude sídlo ČUS, svazů a síň slávy českého sportu. O všech navrhovaných dispozicích s majetkem bude ve všech případech rozhodovat květnová VH ČUS.

V dalším průběhu VV ČUS vzal na vědomí informace o administraci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro sport v letošním roce. Vyslovil rovněž zamítavé stanovisko k návrhu zákona o statutu veřejné prospěšnosti, který prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně, a připojil se tak k dalším spolkovým organizacím, které žádají stažení tohoto návrhu z legislativního procesu.

VV ČUS schválil rozdělení finanční podpory pořadatelům akcí, které jsou součástí projektu ČUS Sportuj s námi a konají se v období 1. února až 31. prosince 2017. Organizátoři 563 akcí tak obdrží celkovou podporu ve výši šesti milionů korun.

Vladimír Zemánek
koordinátor komunikace ČUS