Zpráva z jednání Výkonného výboru České unie sportu ze dne 6. prosince

09.12.2016 19:36

Výkonný výbor České unie sportu na svém prosincovém zasedání v Praze projednal první verzi rozpočtu ČUS na rok 2017. Finanční potřeby organizace zahrnující společné výdaje, náklady na její vlastní činnost a rezervu na neočekávané výdaje dosahují částky 133,3 milionu korun s tím, že na režijní náklady ČUS je rozpočtováno 19,8 milionu korun. Příjmovou složku vyrovnaného rozpočtu pokryjí zisky z vlastní hospodářské činnosti, dividendy z lyžařských areálů a státní příspěvek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předpokládá se, že hospodářská činnost ČUS především zásluhou středisek sportu v Podolí, Nymburce a na Zadově zajistí zisk ve výši zhruba tři miliony korun. Tyto prostředky budou využity pro investice či provoz v rámci hospodářské činnosti či jako zdroj finanční rezervy. Finální verzi návrhu rozpočtu ČUS na rok 2017 schválí výkonný výbor po zohlednění možných nových skutečností na svém jednání v březnu příštího roku a v květnu 2017 bude předložen ke schválení valné hromadě ČUS.

VV ČUS dále projednal a schválil poskytnutí půjčky Sportovnímu areálu Harrachov ve výši 62 milionů korun na koupi pozemků o rozloze 23,9 hektaru, které v současné nejsou v jeho vlastnictví. Jejich nákup je jedinou možností, jak zajistit další rozvoj areálu zejména v souvislosti s plánovanou výstavbou Národního sportovního centra pro lyžování v Harrachově, za účasti Českého olympijského výboru. Podmínkou pro tuto investici, která by v rámci koncepce významných sportovních staveb měla být hrazena z prostředků státu, je právě vlastnické právo k příslušným nemovitostem i vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům.

Členové VV ČUS také obdrželi informace o přípravě 3. ročníku úspěšného projektu „ČUS Sportuj s námi !“, který se v uplynulých dvou letech těší velkému zájmu pořadatelských subjektů - tělovýchovných jednot, sportovních klubů, i veřejnosti. Přihlášky do dalšího ročníku prostřednictvím on-line formuláře zaslali do požadovaného termínu pořadatelé 886 akcí ze všech regionů České republiky. Do kalendáře projektu na rok 2017 jich bude zařazeno zhruba 500. V současné době probíhají závěrečná jednání s partnery a podporovateli projektu o financování a marketingové podpoře. Aby byl vstup do nového ročníku ČUS Sportuj s námi plynulý, odsouhlasil VV ČUS na měsíc leden 2017 seznam pětadvaceti vybraných akcí. Kompletní seznam všech akcí ročníku 2017 společně s návrhem rozdělení finančních prostředků na I. čtvrtletí příštího roku předloží VV ČUS na své lednové schůzi v roce 2017. V dubnu téhož roku poté předloží návrh na rozdělení finančních prostředků pořadatelům akcí na zbývající část roku.

VV ČUS schválil návrhy na udělení vyznamenání čestné uznání, čestný odznak a medaile Za práci ve prospěch tělovýchovy a sporty členům ČUS na základě návrhů z okresních sdružení ČUS a také poskytl, na základě konzultace s MŠMT, mimořádnou finanční podporu Českému horolezeckému svazu ve výši tři sta tisíc korun. Na příštím zasedání se VV ČUS sejde až 17. ledna 2017.

Autor: Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace ČUS