Zpráva z letošního osmého zasedání Výkonného výboru České unie sportu v Praze 11. října

17.10.2016 16:54

V úvodu jednání informoval místopředseda Marek Hájek o průběhu seminářů k dotačním programům MŠMT pro rok 2017, které se konaly v Praze, Brně a Ostravě. Pracovníci MŠMT na nich proškolili manažery okresních sdružení a krajských organizací ČUS tak, aby servisní centra sportu ČUS v jednotlivých okresech mohla informovat a poskytovat odborné poradenství svým členským sportovním klubům a tělovýchovným jednotám při podávání žádostí z programu VIII na podporu činnosti základních článků sportu a programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví klubů a jednot. Vypsání programů se očekává ještě v měsíci v říjnu – poté bude následovat pouze krátká doba na podání žádostí, které však budou letos nově podávány i elektronicky pomocí nové aplikace MŠMT. Další aktuální informace k této problematice poskytne na celostátní poradě zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČUS 25. října náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.

Předseda ČUS Miroslav Jansta seznámil členy VV s průběhem přípravy dotačních programů MŠMT v Národní radě pro sport, zejména s objemy finančních prostředků plánovaných pro jednotlivé programy. Jednoznačně nejvyšší  nárůst – až v násobcích – zaznamená program VIII na podporu činnosti klubů a jednot. O významná procenta naroste také podpora státní reprezentace a výchova talentované mládeže. Celkově se státní podpora sportu v roce 2017 výrazně navýší téměř ve všech programech, které si přitom zachovají stejnou strukturu jako v roce 2016, ale měly by mít praktičtější podmínky pro užití poskytnutých prostředků.

V této souvislosti VV projednal návrh na příspěvek z vlastních zdrojů ČUS tzv. malým svazům, které jsou kvůli přetrvávající systémové chybě na MŠMT z roku 2012 dlouhodobě podfinancované. VV schválil těmto svazům přidělení příspěvku ve výši 1,5 milionu korun, jímž doplní letošní dílčí snahu MŠMT o narovnání stavu. Prioritou však bude odstranění systémových nerovností ve financování svazů od roku 2017. Tímto úkolem byl pověřen předseda ČUS Miroslav Jansta, který podá v nejbližší době na MŠMT návrh na řešení obsahující jasnou metodiku rozdělování dotací podle transparentních pravidel.

VV schválil vypsání nového ročníku programu ČUS Sportuj s námi, jehož základem jsou sportovní akce pro veřejnost. Tento projekt bude mít také v roce 2017 shodný formát jako v předcházejících dvou letech. Ze zhruba tisícovky nejrůznějších sportovních a turistických akcí, které v následujících týdnech mohou přihlásit tělovýchovné jednoty a svazy ze všech regionů České republiky, bude do kalendáře ČUS Sportuj s námi opět zařazena polovina z nich. V současné době probíhají jednání s novým generálním partnerem projektu i s dalšími sponzory. Předpokládá se, že pro pořadatele bude připraveno více jak 5 mil. Kč podpory.

V dalším průběhu VV projednal pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS, k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31. 12. 2016 a k aktualizaci finančních výkazů za rok 2016. Schválil také návrh na zajištění inventarizace majetku ČUS a rozsah žádostí ČUS o státní podporu z programů MŠMT na rok 2017.

V roli valné hromady VV ČUS projednal a schválil činnost a hospodaření společnosti Pro ČUS Servis, s,r.o., a aktivní Vyšší odborné školy ČUS, s.r.o., jejíž studium je určené především absolventům středních škol. VOŠ ČUS vykazuje velmi dobré hospodářské výsledky a zásluhou zavedených motivačních prvků zaznamenala nečekaný nárůst studentů sportovního managementu v letošním 1. ročníku. Pro příští rok získala škola akreditaci nového studijního oboru wellness specialista a očekává další zvýšení zájmu o studium.
Příští jednání VV ČUS se uskuteční 8. 11. 2016.

Tiskové zprávy z jednání VV ČUS

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí ČUS