Zpravodaj ČUS č. 8/2017

02.11.2017 12:35

Ke stažení ZDE2141OTE.png

Obsah Zpravodaje ČUS

Str.

  2. Zpráva z jednání VV ČUS 10.10.2017

  4. Státní dotace do SK a TJ na provoz a údržbu sportovišť ministerstvo
      nepošle

  6. Reakce sportovních klubů na rozhodnutí MŠMT neposkytnout v
      programu IV dotace na sportoviště

  8. Pozor na správné vypořádání dotace MŠMT z programu VIII 2017

11. Nabídka společného pojištění pro SK a TJ

13. Reprezentanti si budou připlácet na materiální vybavení ?

14. Statistické šetření ČUS za rok 2017

15. Rejstříkové soudy zjišťují nedostatky v zápisech SK/TJ ve spolkovém
      rejstříku

16. Díky, trenére 2017

17. Přihlašování do projektu ČUS – Sportuj s námi pro rok 2018 již
      zahájeno

18. Antidoping - pozvánka na přednášku G. Bubníka

19. Sportuj s námi – Kalendář akcí

21. Informace z konference BeActive

22. SportFilm 20 let – slavnostní vyhlášení