Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem SUOÚ. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů SUOÚ. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení SUOÚ s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SUOÚ; rozhodnutí o místě či změně sídla však náleží do působnosti výboru,
c) volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání předsedy,
d) volba a odvolání členů revizní komise,
e) schválení výsledku hospodaření,
f) schválení rozpočtu,
g) projednáni a schválení zprávy o činnosti výboru,
h) projednání zprávy o činnosti revizníní komise,
i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SUOÚ,
j) určení hlavních směrů činnosti SUOÚ,
k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
I) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

 

Valná hromada SUOÚ r. 2022

 pozvánka 

podklady - Jednacířád, Volební řád