MŠMT BUDE SE ZÁSTUPCI SPORTU PŘIPRAVOVAT PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ PRO ROK 2018

18.10.2017 12:12
Podmínky financování sportu pro rok 2018 bude MŠMT připravovat ve spolupráci se zástupci sportovních organizací. Cílem je, aby na dotace dosáhly i malé sportovní kluby a systém financování byl stabilní a předvídatelný. Na dnešním jednání se na tom shodlo vedení MŠMT spolu se zástupci České unie sportu, Českého olympijského výboru, Sdružení sportovních svazů ČR a České obce sokolské.

Komunikovali jsme zejména o tom, jak finálně překlenout chyby roku 2017 a nastavit správně pravidla pro rok 2018. Já jsem velmi rád, že sportovní prostředí si uvědomuje a je schopno aktivně řešit z pohledu střešních organizací i problémy malých tělovýchovných jednot, protože v současné době v rámci administrativních bariér nejsme schopni přímo pokrýt potřeby všech sportovních oddílů,“ uvedl náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

MŠMT také informovalo zástupce sportovního prostředí o prodloužení programu IV. na údržbu a provoz sportovních zařízení do 23. října 2017. Současně byla zrušena podmínka povinného členského příspěvku ve výši 100 korun, díky čemuž by mělo na dotaci dosáhnout více organizací. „Do příštího roku předpokládáme, že bude na provoz a údržbu uvolněno minimálně 250 milionů, a to i těm klubům, které letos nemají šanci na dotaci,“ dodal náměstek Kovář.

Musíme najít rezervy z vlastních zdrojů, abychom mohli finančně pomoct těm tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, které jsou v kritické situaci. MŠMT, zejména pan ministr Štech a náměstek Kovář dělají maximum možného, co v této hektické situaci jde,“ uvedl po jednání místopředseda České unie sportu Marek Hájek.