Služby územních pracovišť ČUS pro sdružené sp olky

 • Poradenství v oblasti vedení klubu, legislativy, daní, účetnictví, personalistiky apod.
 • Informace o možnostech čerpání dotací (státních, krajských, městských), pomoc při podávání žádostí a vyúčtování dotace.
 • Vedení účetnictví za zvýhodněných podmínek.
 • Informace o legislativních změnách dotýkajících se sportovního prostředí, zasílání informačního zpravodaje.
 • Krytí v rámci hromadného úrazového pojištění při sportovní činnosti klubu (tréninky, soustředění, akce pořádané klubem) a pojištění odpovědnosti trenérů.
 • Osvobození od placení autorských poplatků pro případ užití autorských děl nebo produkcí výkonných umělců (opět jen v rámci nekomerčních klubových sportovních akcí).
 • Klub se může za velice výhodných podmínek připojit k pojištění odpovědnosti ze své činnosti či pojištění majetku.
 • Možnost cestovního pojištění s rozšířením na organizovanou sportovní činnost za výhodných podmínek.
 • Nákup softwarů za výhodných podmínek.
 • Přístup k softwaru na evidenci členů, majetku a ekonomických ukazatelů. (iscus.cz)
 • Možnost požádat o ocenění svých zasloužilých členů, kteří přispěli k rozvoji sportu v regionu.
 • Možnost zapojit svou akci do projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi a získat finanční a mediální podporu.
 
Uvedené služby územních pracovišť ČUS, jsou poskytovány spolkům na základě členství v ČUS.
Bližší informace o podmínkách členství, postupu přijímání a evidenci spolků v ČUS se dozvíte ZDE