MŮJ KLUB 2020 - PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

21.10.2020 11:50

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2020. MUJ_KLUB_2020_manual vyuctovani a FV_fin.pdf

Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021)

Všechny potřebné informace včetně manuálu a formuláře pro vyúčtování a vypořádání naleznete ZDE