Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu - aktualizace 8.1.

08.01.2021 16:50

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

 

Budeme používat odkaz na příslušnou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízí a spravuje a přidáme stručný objasňující komentář.

 

Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 

  • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

  • Vláda zrušila dočasně periodické lékařské prohlídky a nahradila vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

 

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 

Covid sport

Příjem žádostí v tomto programu Národní sportovní agentury Covid sport https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ byl již ukončen.

 

Covid Sport 2

Program Covid Sport 2 ( https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport-ii/ ) byl zaměřen na oblast podpory A - zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastnily některé z Výzvou definovaných profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B byla zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny. Ukončení příjmu žádostí bylo 7. 12. 2020.

 

Covid – nájemné pro komerčně provozovaná sportoviště

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 16. 10. 2020 novou, druhou výzvu k programu COVID – Nájemné
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ ). Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Týká se komerčně provozovaných sportovišť (např. na základě živnosti). Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020, další podmínky ve výzvě. Připravuje se pokračování.

 

Covid – Ubytování

Stále pouze „jarní“ program. Vypisuje MMR ČR ( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani ) Týká se hromadných ubytovacích zařízení. Dotace činí 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Rozhodné období pro podporu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. Ukončení příjmu žádostí bylo do 3. 11. 2020. Připravuje se pokračování.

 

Covid - Gastro - Uzavřené provozovny

Program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny ( https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/ ) má za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na podnikatelské subjekty v České republice a poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity. Výzva na příjem žádostí o podporu bude vyhlášena 15. ledna 2021.

 

Souhrn opatření na pomoc OSVČ a firmám

Souhrn aktuálních opatření a programů na pomoc OSVČ a firmám naleznete na stránkách MPO v odkaze zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

 

Opatření na pomoc OSVČ (aktualizováno 23.12.2020) /zdroj MPO/

Opatření na pomoc firmám (aktualizováno 15.12.2020) /zdroj MPO/

 

zdroj ČUS