Podpora MMR a MŠMT - sportovní infrastruktura 2019

11.12.2018 09:20

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) vyhlásilo koncem října výzvu na rozšíření a zkvalitnění kapacit sportovních zařízení v České republice. Výzva se týkala obcí, městských částí a obvodů statutárních měst s počtem nad deset tisíc obyvatel. 

Následně MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) zveřejnilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ (viz: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019). Pro Vaši informaci jsme připravili souhrn dotačních možností jak z MMR, tak z MŠMT v závislosti na velikosti obce, který najdete zde: Podpora rozvoje regionů 2019.docx (15,4 kB)