Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolků

05.01.2017 08:18

Odpovědnost členů orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti vůbec. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti než běžní zaměstnanci. Za pochybení při výkonu svých povinností ručí osobně celým svým majetkem a tuto odpovědnost navíc nejde předem smluvně vyloučit. Odpovědnost je solidární, to znamená členové orgánů spolku odpovídají za škodu společně a nerozdílně. 

Pojištění pod názvem D&O (Directors & Officers Liability) umožňuje zmírnit důsledky případných pochybení a poskytuje členům orgánů jistotu při výkonu své funkce. Užitečné může být především pro větší sportovní celky.
 

Výhody D&O pojištění:

 • Jedinečné řešení jak krýt svou neomezenou, objektivní a solidární odpovědnost 
 • Pojištění zahrnuje minulé, současné a budoucí členy orgánů spolku 
 • Chrání spolek a jeho vedení před následky neúmyslného jednání členů orgánů 
 • Pojištění kryje kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady právního zastoupení pojištěných osob

Záleží na vašem rozhodnutí, zda se pro toto pojištění rozhodněte a zda využijete produktu, který pro členské subjekty ČUS připravil makléř Renomia. Můžete využít, tak jako v předešlých případech, pojistek jiného partnera či přímo pojišťovací společnost dle vašeho výběru. Produkty připravené Renomii jsou však připravené přímo na míru sportovnímu prostředí a nabídky pojišťoven jsou vysoutěžené.
 

Renomia poskytuje tento servis: 

 • Zhodnotí podmínky Vašeho stávajícího pojištění. 
 • Na základě Vašich požadavků a potřeb připraví řešení Vám na míru. 
 • Projedná s Vámi podmínky a vysvětlí postup realizace pojištění. 
 • Pomůže Vám s administrativou a vyplněním podkladů pro pojistitele. 
 • Připraví smluvní dokumentaci – pojistnou smlouvu.
 • Stará se o Vás i v průběhu pojištění. 
 • Pomáhá s likvidací pojistných událostí, funguje 24/7. 
 • Komunikuje za Vás s pojistitelem. 
 • Zajistí pro Vás všechny druhy pojištění.
   
Více ve zpravodaji ČUS č.10/2016 na stránce 7-9.