STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I.

09.01.2017 06:32

Seminář je sestaven pro potřeby sportovních subjektů a má za cíl informovat o možnostech moderní komunikace s členskou základnou, interakci s fanoušky i širokou veřejností. Seminář je vhodný i pro velké sportovní kluby, které chtějí používat moderní prostředky marketingu a komunikace k oslovení potencionálních klientů či náborům mladých sportovců.

Seminář byl vytvořen na základě spolupráce Komise pro podporu činnosti svazů České unie sportu a Vyšší odborné školy ČUS. Podnět k realizaci semináře vznikl z dotazníkového šetření mezi sportovními svazy, které proběhlo v polovině tohoto roku.

Bližší informace o termínech a obsahu semináře naleznete v ZDE.