VLÁDNÍM ZMOCNĚNCEM PRO SPORT SE STAL MILAN HNILIČKA

06.02.2018 12:53

Praha 31. 1. 2018 – Vláda jmenovala zmocněnce pro sport, od 1. března se jím stane bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička. Jeho úkolem bude koordinovat ve spolupráci s MŠMT sportovní politiku a připravovat změny v oblasti sportu. Vláda zároveň schválila Statut vládního zmocněnce pro sport.

Na podporu sportu dává ČR každoročně miliardy korun, proto vítám, že sport bude coby významná oblast intenzivněji řešen i na úrovni vlády. Mým cílem je nyní ve spolupráci s vládním zmocněncem stabilizovat financování sportu a poté začít připravovat vznik agentury pro sport,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Mezi činnosti vládního zmocněnce patří:

a)      spolupráce na tvorbě programů MŠMT na podporu sportu a tělovýchovy,

b)      spolupráce na plánu státní politiky v oblasti sportu a tělovýchovy,

c)       připomínkování právních předpisů s dopady do sportu předkládaných vládě,

d)      konzultace k vydávání antidopingového programu a programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,

e)      zpracování stanoviska vlády k podmínkám pro konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti,

f)       dohled nad rezortními sportovními centry

Vládní zmocněnec bude poradním orgánem vlády, ve své činnosti se bude zodpovídat vládě, které bude předkládat výroční zprávu. Činnost vládního zmocněnce včetně činností jím zřizovaných pracovních skupin materiálně zabezpečuje MŠMT.