Vrchní soud potvrdil, že Hušák jednal nehospodárně

30.03.2017 11:11

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z ledna loňského roku. Městský soud tehdy zamítl žalobu České unie sportu, v souvislosti s pádem loterijní společnosti SAZKA, a.s., kterou podala ČUS v dubnu 2013 proti bývalému generálnímu řediteli a šéfovi představenstva Alešovi Hušákovi. Česká unie se proti rozhodnutí soudu odvolala. Předmětem žaloby, v níž ČUS viní Hušáka z poškození dobré pověsti společnosti, bylo špatné hospodaření Aleše Hušáka ve firmě SAZKA a zkreslené informování České unie sportu, tehdy ještě ČSTV, coby majoritního akcionáře SAZKA, a.s., o finanční situaci této společnosti. O podání žaloby rozhodla Valná hromada České unie sportu v dubnu 2012.

Odvolací soud potvrdil zamítnutí žaloby včetně výroku, že při špatném hospodaření společnosti má akcionář nárok pouze na náhradu újmy majetkové a nikoli nemajetkové, tedy omluvy.

“V podstatě jde o potvrzení kladného rozsudku pro mého klienta. Soud totiž v odůvodnění přisvědčil České unii sportu fakt, že hospodaření Aleše Hušáka při výstavbě SAZKA Arény bylo nehospodárné a že zneužil důvěry, kterou v něj akcionáři měli, a nepravdivě je informoval o skutečném ekonomickém stavu společnosti. To nám dává velkou šanci na úspěch v druhé části žaloby, kde požadujeme podstatně vyšší náhradu škody, “ hodnotí dnešní soud právní zástupce ČUS Aleš Rozehnal.

Náhrady majetkové újmy se Česká unie sportu domáhá v jiném řízení, které bude vedeno opět u Městského soudu v Praze. Pokud by soud rozhodnul stejně i v tomto řízení, má Česká unie sportu velké šance proti Aleši Hušákovi na náhradu majetkové újmy, tedy způsobené škody ve výši 951 mil. Kč. 

“Peníze, které v obou žalobách žádáme, chceme použít tam, kde po pádu Sazky významně chybí a kam původně ze Sazky směřovaly – tedy do základních článků organizace – tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Pravděpodobně prostřednictvím některého z projektů ČUS, “ vysvětluje záměry České unie sportu mluvčí společnosti Lenka Angelika Tichá.