Závěry z porady zástupců SK a TJ, a krajských organizací ČUS

08.11.2016 09:50

Datum a místo konání: 25. října 2016 v Praze v aule ČUS, Zátopkova 100/2

Přítomni: zástupci SK a TJ, a krajských organizací ČUS viz prezenční listiny uložené v managementu sportu ČUS Nepřítomni: Okresní unie sportu Mladá Boleslav, z.s., Okresní sdružení České unie sportu Písek, z.s., Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s., Regionální sdružení ČUS Břeclav, z.s., Okresní sdružení ČUS Hodonín z.s., Okresní sdružení ČUS Kroměříž z.s. 

Omluveni: Brněnské tělovýchovné sdružení, z.s.   

Poradu v 10:35 hod. zahájil předseda ČUS Jansta, který přivítal přítomné zástupce SK a TJ a vzácné hosty – ministryni školství Kateřinu Valachovou, náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou, ředitele odboru sportu Zdeňka Břízu a Petra Štefla z oddělení finanční podpory sportu. 

P R O G R A M: 
1. Aktuální informace předsedy a místopředsedů 
2. Státní dotační programy 2017
3. Projekt ČUS Sportuj s námi v roce 2017
4. Činnost servisních center sportu – okresy, kraje
5. Sportovec okresu/kraje 6. Různé 

1. Aktuální informace předsedy a místopředsedů 
Místopředseda Hájek představil ministryni Valachové podstatu Servisních center sportu ČUS. Zdůraznil význam SCS především pro dobrovolníky, jež zajišťují většinu sportovní činnosti mládeže. Hájek dále poděkoval za Program VIII, který poskytuje finance přímo do SK/TJ. Dále Hájek prezentoval kontrolní mechanismy uplatňované v systému administrace dotací MŠMT v rámci ČUS u Programu IV a transparentní klíč dělení ČUS u tohoto programu. Sdělil, že ČUS administruje více než 1 000 subjektů.

2. Státní dotační programy 2017 
Ministryně Valachová se vyjádřila k Programu VIII i k Programu IV a poděkovala SCS ČUS za jejich činnost. Ministryně vyzvala účastníky porady k upřímné diskuzi, protože jen ta pomůže nacházet systematická řešení. 
Místopředseda Pelta promluvil o vývoji ČUS a SCS, kde zdůraznil svůj skeptický názor v počátcích. Dnes však vnímá SCS jako důležitou součást sportovního prostředí a zdůraznil významnou spolupráci a pomoc fotbalu. 

V následné diskuzi vystoupili s dotazy: Kubec (Ústecká krajská organizace ČUS), Sabadin (Cheb), Šimíček (Šumperk), Lebeda (Sokolov), Kopecká (Náchod), Peřina (Karlovy Vary), Mazánek (Havl. Brod), Bäuchel (Ústí nad Orlicí), Holub (Jihlava), Huml (Kladno), Čižinský (Chrudim). 
Na otázky odpovídali: Valachová, Bříza.
Informace doplnili: Hájek, Malý, Bříza, Benda. 

3. Projekt ČUS  Sportuj s námi v roce 2017 
Generální sekretář Boháč informoval o vyhlášení projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2017. Podmínky pro zařazení do projektu jsou stejné jako v minulém roce. Z přihlášených akcí bude vybráno znovu více jak 500 akcí s celkovou finanční podporou kolem 5 mil. Kč. Přihlášení bude probíhat pomocí elektronického formuláře od 1. 11 - 25. 11. 2016. Přihlášené akce budou před vybráním zaslány k posouzení jednotlivým okresním sdružením ČUS. 

4. Činnost servisních center sportu – okresy, kraje 
Vedoucí projektu SCS Holub shrnul dosavadní činnost SCS, vyzdvihl pozitiva, která se v rámci SCS podařila, např. zavedení systému kontrolních mechanismů v projektu SCS, které provázejí administraci dotací MŠMT. V krátkosti zhodnotil celorepublikové dotazníkové šetření SCS. V druhé části shrnul rezervy v činnosti SCS. Zároveň nastínil, v souvislosti s očekávanou spoluprací s MŠMT v oblasti administrace dotací a nutností zajištění celorepublikového kvalitativního standardu, budoucnost činnosti SCS prostřednictvím licencí, které by měly zohlednit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb SCS. 

5. Sportovec okresu/kraje 
Generální sekretář Boháč informoval o významu těchto anket a možnosti spolupráce s vyzkoušenou agenturou SportAction moderátora Radka Šilhana. 

6. Různé 
Generální sekretář Boháč informoval o vytvoření lepších podmínek v produktu Pojištění majetku a odpovědnosti, které vznikly na základě zpětné vazby od SK/TJ. ČUS ve spolupráci s makléřskou společností RENOMIA vytvořili dodatek ke stávající smlouvě, který dané podmínky pro SK/TJ zlepšuje. Dále Boháč informoval o aktuálním tématu – elektronická evidence tržeb. Daňový poradce ČUS Ing. Topinka zpracoval článek o problematice EET. Článek vyjde v říjnovém Zpravodaji ČUS.  

V závěrečné diskuzi s dotazy vystoupili: Vosáhlo (Trutnov), Huml (Kladno), Nešpůrková (PTU). Na dotazy odpovídali: Maurer, Boháč. 

Poradu ukončil místopředseda Hájek v 12:45. 

Zpracoval Mgr. Tomáš Maurer