Zpráva VV ČUS ze dne 18.4.2023

24.04.2023 08:22

VV ČUS nepřekvapily alarmující výsledky testování školáků, pokračovala příprava podkladů pro 41. valnou hromadu ČUS

 

cusV Praze na Strahově se konalo 18. dubna letošní čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V úvodu zasedání předseda ČUS Miroslav Jansta pogratuloval předsedovi Fotbalové asociace České republiky Petru Fouskovi k jeho nedávnému zvolení za člena Výkonného výboru UEFA.

 

Předseda ČUS dále informoval o pracovní schůzce s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. „V jejím průběhu jsme diskutovali o podpoře a stavu českého sportu obecně a jednali jsme o možnostech podpory sportu ze státního rozpočtu v roce 2024. Dalším bodem jednání byl dlouhodobý požadavek sportovního prostředí na vypsání investičního programu pro obnovu a výstavbu Národních sportovních center. Realizace tohoto záměru bude záležet na dalším jednání Národní sportovní agentury se státními orgány,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

Předseda ČUS také aktuálně reagoval na závěry z reprezentativního testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol, které provádělo v loňském roce Ministerstvo školství ve spolupráci s Českou školní inspekcí. Výsledky jsou alarmující a potvrdily upadající fyzickou kondici i pohybovou gramotnost většiny dětí. Například u vytrvalosti se v kritické zóně pohybuje polovina žáků základních škol, u středoškoláků jsou to už dvě třetiny. „Česká unie sportu na tento problém dlouhodobě upozorňuje, ví o něm, každoročně o něm informuje státní orgány i veřejnost a pravidelně organizuje tematické průzkumy i konference. Vysvětlení katastrofálních výsledků je jednoduché – na zvýšení pohybových aktivit se zaměřují vládou přijaté koncepce Zdraví 2020 a Sport 2025. Jenže politiky to vůbec nezajímá a tyto dokumenty jednotlivé vlády absolutně nenaplňují a ani se jimi řádně nezaobírají. Jedinou cestou k nápravě jsou systémová řešení v podobě vzniku samostatného ministerstva sportu, výrazného navýšení státní podpory sportu i změna koncepce výuky tělesné výchovy s navýšením časové dotace sportovních a pohybových aktivit na všech školách,“ komentoval závěry Miroslav Jansta.

 

Výkonný výbor ČUS vzal na vědomí informace z Národní sportovní agentury o dokončování administrace žádostí a poskytování prostředků na činnost pro národní sportovní svazy. VV ČUS dále obdržel informaci o aktivitě předsedů národních sportovních svazů olympijských sportů, kteří jsou nespokojeni s procesem příprav a obsahem novely stanov Českého olympijského výboru.

 

V dalším průběhu se VV ČUS zabýval přípravami 41. valné hromady ČUS, která se uskuteční 21. června ve Sportovním středisku Nymburk. Projednal a schválil předložený návrh programu jednání, znění návrhů potřebných řádů i metodik a vzal na vědomí koncept Zprávy o činnosti VV ČUS. Jako host bude na 41. VH ČUS pozván předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

 

Ředitel ekonomických agend Pavel Benda seznámil s druhou verzí rozpočtu ČUS na rok 2023, který vychází z dlouhodobě maximálně úsporného hospodaření ČUS.

 

Dlouhou diskusi členové VV ČUS věnovali žádostem sedmi sportovních svazů o přijetí do České unie sportu. Projednávání žádostí bude pokračovat na příštím zasedání, ke kterému bylo vyžádáno stanovisko Legislativní rady ČUS. Výkonný výbor ČUS také vyhověl žádostem České Muaythai asociace, České gymnastické federace a České softballové asociace o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS. Finanční prostředky svazy využijí na organizaci soutěží a zajištění účasti svých reprezentantů na vrcholných mezinárodních závodech.

 

V závěru schůze vzal VV ČUS na vědomí statistiku členské základny evidovanou ve sportovních svazech sdružených v České unii sportu k 31. prosinci 2002. Současně zazněla i užitečná informace, že tato svazová statistika nemůže být totožná se statistikou uváděnou rejstříkem sportovců NSA, neboť ten registruje pouze sportovce zapojené v soutěžích a jejich trenéry, nikoliv však už další členy svazů.

 

zdroj ČUS