Zpráva z VV ČUS ze dne 8.11.2022

10.11.2022 09:29

V pořadí deváté letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo v úterý 8. listopadu v Praze na Strahově. Hlavními body jednání byly rozbor výsledku hospodaření ČUS v období za první tři čtvrtletí roku 2022, informace o dopadu nařízení vlády k zastropování cen energií, návrhu podpory sportu ze státního rozpočtu 2023 a aktuální situaci v Národní sportovní agentuře.

 

Na úvod jednání členové VV ČUS vysoce ocenili udělení medaile Za zásluhy 1. stupně předsedovi České unie sportu Miroslavu Janstovi. Prezident republiky tak ocenil nejen jeho dlouholetou práci pro český sport, ale symbolicky i obětavou práci tisíců dobrovolníků, kteří zajišťují každodenní chod sportovních klubů a přivádějí děti k pohybovým aktivitám.

 

Předseda informoval o aktuálním stavu příprav státního rozpočtu na rok 2023, kde je pro sport navrhováno v neinvestičních výdajích o 0,7 miliardy korun méně, než bylo k dispozici v roce 2023. To by při stoupajících cenách značně omezilo činnost všech sportovních spolků. Proto představitelé ČUS vedou jednání s Ministerstvem financí ČR a poslanci o možnostech úprav návrhu rozpočtu tak, aby byl v potřebných neinvestičních položkách rozpočet pro sport posílen.

 

Rozbor výsledku hospodaření ČUS za období 1. ledna až 30. září 2022 předložil ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda. Konstatoval, že ekonomický výsledek v hospodářské činnosti je lepší o 18,1 miliardy korun v porovnání s odhadem po „covidovém“ začátku roku. Celková bilance v závěru letošního roku však bude ještě negativně ovlivněna zejména náklady zapříčiněnými vysokou cenou elektrické energie.

Doplněné zastropování, ale zatím se čeká

VV ČUS se zabýval rovněž podmínkami pro sportovní spolky v souvislosti s nařízením vlády k zastropování cen energií. To se nevztahovalo v původní verzi na spolky – provozovatele bazénů, zimních stadionů i velkých sportovních center s halami. „Aktivita České unie sportu ve spolupráci s dalšími sportovními spolky a zejména naše odborná argumentace při jednání s Ministerstvem průmyslu a dopravy ČR přispěly k tomu, že došlo k doplnění vládního nařízení o další sportovní organizace a zařízení. Mělo by se to týkat také Sportovního centra v Nymburce i Plaveckého stadionu v Podolí. Zatím však návrh této změny nařízení nevyšel ve sbírce zákonů, proto čekáme, zda bude skutečně v této podobě účinný,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta. Podle ředitele ekonomických agend ČUS v případě, že by se tak nestalo, vznikla by ČUS škoda ve výši nejméně 53 milionů korun. I při zastropování cen energií však pro ČUS bude představovat rok 2023 ve srovnání s rokem 2021 cenový nárůst o 26 milionů korun.

 

Členové VV ČUS vzali na vědomí veřejné informace o situaci v Národní sportovní agentuře poté, co na společné tiskové konferenci s premiérem P. Fialou oznámil její předseda Filip Neusser svůj odchod z funkce k 30. listopadu 2022. Současně vyslovili obavy o stabilitu NSA a poukázali na to, že je potřeba zvýšit její odbornost, výkon a komunikaci se sportovním prostředím. Značné znepokojení navíc vyvolávají prosakující informace, že NSA nestihne zadministrovat žádostí sportovních klubů a vyplatit dotace ve výzvě Provoz a údržba 2022, přestože jejich podávání bylo ukončeno už k 31. srpnu tohoto roku.

 

VV ČUS schválil také rozsah žádostí ČUS o státní podporu Národní sportovní agentury na rok 2023. Ta zahrnuje neinvestiční dotace na činnost územních pracovišť ČUS (Servisních center sportu) působících na krajské a okresní úrovni, na činnost centra ČUS a jeho zaměstnanců, na sportovní centra ve vlastnictví ČUS (Nymburk, Podolí, Zadov) a na projekty pro sportování veřejnosti (Sportuj s námi a Sportovní hry seniorů).

Pozitivní příklad z Karlovarského kraje

V průběhu zasedání VV ČUS pověřil Gabrielu Petrusovou zastupováním ČUS a k výkonu akcionářských práv na řádné valné hromadě společnosti Ski Pec. VV ČUS současně kooptoval za svého člena Davida Trávníčka, předsedu Svazu lyžařů ČR, jenž nahradil ve výkonném výboru Lukáše Heřmanského po jeho rezignaci 30. srpna. Dodatečná volba nového člena VV ČUS se uskuteční na Valné hromadě ČUS v červnu 2023. VV ČUS také udělil záštitu pořadatelům a vyhlašovatelům územních anket Sportovec okresu/kraje.

 

Členka VV ČUS Jitka Peřina informovala o velice dobré spolupráci KO ČUS a krajského úřadu v Karlovarském kraji. Jejím výsledkem je výrazně zvýšená podpora sportu v kraji ze strany hejtmanství, které na činnost sportovních klubů a v souvislosti se stoupajícími cenami energií uvolnilo částku ve výši čtyř milionů korun.

 

Vzrůstající je podpora sportu i v Jihočeském kraji, kde však s velkými obavami očekávají výsledek jednání o zachování finanční podpory činnosti Servisních center sportu ČUS, která je nezastupitelná při podpoře administrativních potřeb sportovních klubů, zápasících s narůstající byrokracií.

 

zdroj ČUS