Předseda

Statutární zástupce

Mgr. Zdeněk KUBEC

Tel.: 602 281 737

Předseda je statutárním orgánem SUOÚ. Předseda zastupuje samostatně SUOÚ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje SUOÚ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SUOÚ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

Předseda podepisuje za SUOÚ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SUOÚ připojí svůj podpis.

V případě, kdy předseda zjakéhokoli důvodu nemůže SUOÚ zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje SUOÚ v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda.

Funkční období předsedy je čtyřleté s výjimkou uvedenou v bodě 3.3. stanov SUOÚ.

Stanovy SUOÚ - bod 3.3.
Výbor má 7 členů. Členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SUOÚ. Počet členů výboru, včetně předsedy musí být lichý. Funkční období členů výboru je čtyřleté Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru. 

Funkce předsedy je platná od 28. května 2014 (mandátní období 2014-2018).